تعرفه پکیج های پرکاربرد کسب و کارها

صفحه نخست / کسب و کارها / تعرفه پکیج ها

در دیدنت شما می توانید هر تخصص اینستاگرامی خورد نیاز خودتون رو با تعرفه مشخص دریافت کنید.
در این بخش برای راحتی شما، پکیج های مختلفی متناسب با نیازهای مختلف طراحی کرده ایم.

جهت سفارش خدمات تخصصی مورد نیاز خود به هاب دیدنِت مراجعه کنید.

پکیج ویژه

پایه

هزینه پکیج: 7,990,000 ریال

خدمات:

 • ادمین-نویسنده کم کار
 • تولید محتوای گرافیکی کم کار
 • استراتژی پیج اینستاگرام (کم کار)
 • کارشناس امنیت

پکیج ویژه

اقتصادی

هزینه پکیج: 16,000,000 ریال

خدمات:

 • ادمین-نویسنده اقتصادی
 • تولید محتوای گرافیکی (اقتصادی)
 • استراتژی پیج اینستاگرام (اقتصادی)
 • کارشناس امنیت

پکیج ویژه

برنزی

هزینه پکیج: 24,700,000 ریال

خدمات:

 • ادمینی مدیریت (برنزی)
 • استراتژی پیج اینستاگرام (ماهانه)
 • تولید محتوای گرافیکی (ماهانه برنزی)
 • کارشناس امنیت

پکیج ویژه

نقره ای

هزینه پکیج: 28,400,000 ریال

خدمات:

 • تولید محتوای گرافیکی (ماهانه برنزی)
 • سناریونویس برای پیج بدون بلاگر (ماهانه)
 • ادمینی مدیریت (برنزی)
 • استراتژی پیج اینستاگرام (ماهانه)
 • کارشناس امنیت

پکیج ویژه

طلایی

هزینه پکیج: 39,800,000 ریال

خدمات:

 • ادمینی فروش (برنزی)
 • تولید محتوای گرافیکی (ماهانه برنزی)
 • سناریونویس برای پیج بدون بلاگر (ماهانه)
 • استراتژی پیج اینستاگرام (ماهانه)
 • عکاسی با موبایل (حداکثر 35 عکس)
 • کارشناس امنیت

پکیج ویژه

الماس

هزینه پکیج: 45,800,000 ریال

خدمات:

 • ادمینی مدیریت (برنزی)
 • عکاسی از محصول و محیط با دوربین (حداکثر 35 عکس)
 • عکاسی با موبایل (حداکثر 35 عکس)
 • فیلمبرداری با موبایل (روزانه)
 • استراتژی پیج اینستاگرام (ماهانه)
 • تدوین ویدیو (10 دقیقه)
 • تولید محتوای گرافیکی (ماهانه برنزی)
 • کارشناس امنیت

پکیج ویژه

عکاس و مدل

هزینه پکیج: 14,800,000 ریال

خدمات:

 • عکاسی از مدل با دوربین (حداکثر 35 عکس)
 • مدل نیمه حرفه‌ای (روزانه)

پکیج ویژه

فیلمبردار و بلاگر

هزینه پکیج: 18,700,000 ریال

خدمات:

 • فیلمبرداری با موبایل (روزانه)
 • بلاگری معمولی روزانه (4 ساعت)

پکیج ویژه

فروش

هزینه پکیج: 35,000,000 ریال

خدمات:

 • ادمینی فروش (نقره ای)
 • استراتژی پیج اینستاگرام (ماهانه)