مهارت های متخصص گویندگی

صفحه نخست / متخصصین / تخصص های قابل پذیرش / اینجا

در سیستم دیدنت یک متخصص گوینده باید مهارت های زیر را دارا باشد:

  • درک جامع از انواع مختلف گویندگی
  • تسلط کامل به زبان فارسی
  • نداشتن لهجه
  • تلفظ صحیح کلمات و اسامی
  • دارای فن بیان و صدای رسا و گیرا
  • توانایی کنترل، تغییر لحن و تن صدا
  • توانایی انتقال احساسات از طریق صدا
  • دارای مهارت‌های ارتباط مؤثر
  • توانایی کار با وسایل ضبط صدا
  • ضبط صدا بدون نویز و صدای اضافی